Buzsák község Önkormányzata

IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebookJP-Bookmark

Buzsák község Önkormányzata

 

Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal8695 Buzsák, Fõ tér 1.
Tel: 85 / 530-057, 530-058, 530-067, 530-068
E-mail:
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet. Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.

Polgármester:Kara Lajos
Alpolgármester:Zakariás Zoltán Vilmos
Jegyzõ: 
Mezriczky Tünde

Képviselõ-testület tagjai:

 

Góz Mihály        Lengyeltóti, Ifjúsági tér 5.

Jilling Tibor        Buzsák, József A.u.23.

Miseta Andrea  Buzsák, Lenin u.34.

Mezriczky Ferenc  Buzsák, Petőfi S.u.56.

Dr. Szűcs Tibor    Buzsák, Petőfi S.u.10.

 

Buzsák 1990. január 1-jétõl vált önálló községgé.
Az önkormányzati választások során megalakult az Önkormányzat.

A Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak létszáma: 7 fő


Az önkormányzat által létrehozott bizottságok:

Ügyrendi bizottság
Elnöke:Góz Mihály
Tagjai: Jilling Tibor, Mezriczky Ferenc

Szociális bizottság
Elnöke:Dr. Szûcs Tibor
Tagjai: Miseta Andrea, Jilling Tibor, Bodrogi Sándorné,  Mariánné Szijj Ilona

A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak létszáma 7 fõ fõállású.

Az Önkormányzat az alábbi intézményeket mûködteti:

·                           Napközi Otthonos Óvoda

·                           Faluház-könyvtár

·                           Népmûvészeti Tájház-múzeum

A háziorvosi szolgálatot a háziorvos vállalkozásban mûködteti.
Tanyagondnoki Szolgálat mûködik a külterületi lakosság és az idõskorú gondozott személyek ellátására.
A közhasznú foglalkoztatottak száma évente 30-50 fõ.

A Faluház nagytermét tornatermi célokra használja az iskola. A téli hónapban a testnevelés órák, tömegsport foglalkozások, gyógytorna itt kerülnek megtartásra.
A Faluházban mûködik az Iskolai és a Községi Könyvtár, valamint állandó népmûvészeti kiállítás látható községünk hímzéseibõl.

Községünk lakossága 1530 fő, melynek 30%-a nyugdíjas korú.

A községben három egyesület mûködik:

·                           Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete

·                           Buzsáki Sportegyesület

·                           Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület

 

A község infrastruktúrális ellátottsága jó, 2004. évben a csatornahálózat is elkészült.
Az Önkormányzat tulajdonában van a Csiszta-pusztai melegvizes termálfürdõ, mely egész évben fogadja a látogatókat. A Csisztapusztai termálvizet a Gyógyfürdõ Igazgatóság gyógyvízzé nyilvánította.

Utoljára frissítve (2014 augusztus 13., szerda 20:52)

 
IWIWGoogle bookmarkTwitterFacebookJP-Bookmark